Bài viết

KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC DÀI HẠN 2015. NGÀY KHAI GIẢNG 3/9/2015 HỌC ĐẾN 30/6/2016. PHÒNG HỌC MÁY LẠNH, LỚP HỌC 30 HS.

 • NGÀY KHAI GIẢNG: Ngày 3/9/2015 HỌC ĐẾN 30/6/2016.
 • Lớp học 30 học sinh.
 • Kiểm tra từng tháng và báo kết quả về gia đình.
 • Học 50 tiết/tuần.
 • Đóng học phí làm 2 đợt:
  • Đợt 1 đóng 50% học phí khi đăng ký chính thức.
  • Đợt 2 ngày 01/12/2015 đóng 50% học phí còn lại.
 • Chúng tôi cam kết đảm bảo đúng số lượng học sinh trên mỗi lớp học và chất lượng giảng dạy chuyên môn.
 • Ban điều hành tâm huyết và uy tín: PGS. TS Lâm Quốc Anh, TS. Võ Văn Tài, TS. Đinh Ngọc Quý.