Bài viết

KHAI GIẢNG KHÓA LỚP 10-11 NĂM HỌC 2015-2016. NGÀY KHAI GIẢNG: 3/9/2015.

  • NGÀY KHAI GIẢNG: 3/9/2015
  • Lớp học 25 học sinh.
  • Học phí môn Toán : LỚP 11: 600.000 đ/tháng (3 buổi/tuần), LỚP 10: 400.000 đ/tháng (2 buổi/tuần)
  • Học phí Lý, Hóa, Sinh : 400.000 đ/tháng (2 buổi/tuần)
  • Chương trình tập trung hệ thống các kiến thức cơ bản ở chương trình phổ thông theo từng khối lớp, đồng thời nâng cao theo chuẩn của đề thi đại học.