Bài viết

TỔNG KHAI GIẢNG CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO LỚP 10-11-12 NĂM HỌC 2016-2017. NGÀY KHAI GIẢNG: 05/09/2016. PHÒNG HỌC MÁY LẠNH. LỚP HỌC 15-20 HỌC SINH. SỐ LƯỢNG CÓ HẠN. ƯU TIÊN ĐĂNG KÝ SỚM.

  • NGÀY KHAI GIẢNG: 05/09/2016.
  • Phòng học máy lạnh.
  • Lớp học 15-20 học sinh.
  • Học phí môn Toán : LỚP 12: 600.000 đ/tháng (3 buổi/tuần), LỚP 11: 600.000 đ/tháng (3 buổi/tuần), LỚP 10: 400.000 đ/tháng (2 buổi/tuần)
  • Học phí Lý, Hóa, Sinh : 400.000 đ/tháng (2 buổi/tuần)
  • Chương trình tập trung hệ thống các kiến thức cơ bản ở chương trình phổ thông theo từng khối lớp, đồng thời nâng cao theo chuẩn của đề thi đại học.
  • Chúng tôi cam kết đảm bảo đúng số lượng học sinh trên mỗi lớp học và chất lượng giảng dạy chuyên môn.
  • Ban điều hành tâm huyết và uy tín: PGS. TS Lâm Quốc Anh, TS. Võ Văn Tài, TS. Đinh Ngọc Quý.