bna giang huan_Page_2
QUẢN LÝ HỌC SINH VÀ ĐIỀU HÀNH GIẢNG DẠY BỞI ĐỘI NGŨ TÂM HUYẾT, TẬN TÂM VÀ UY TÍN PGS.TS. Lâm Quốc Anh: 0918.391448 ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) TS. Võ Văn Tài: 0981.232815 ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) ------------------- TOÁN - LÝ - HÓA - SINH - VĂN - ANH VĂN - SỬ - ĐỊA PHÒNG HỌC: Máy lạnh; LỚP HỌC: Từ 10 – 15 học sinh NGÀY KHAI GIẢNG: 05/9/2017 ---------***-------- BAN GIẢNG HUẤN GỒM CÁC GIẢNG VIÊN GIỎI, GIÀU KINH NGHIỆM, TẬN TÂM CỦA ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐẢM NHIỆM Môn Toán: PGS. TS. Lâm Quốc Anh, TS. Võ Văn Tài. Môn Lý: TS. Đặng Trung Sĩ. Môn Hóa: ThS. Nguyễn Văn Đạt, ThS. Nguyễn Điền Trung, ThS. Hồ Hoàng Việt. Môn Sinh: TS. Đinh Minh Quang, TS. Nguyễn Trọng Hồng Phúc. Môn Văn: PGS.TS. Nguyễn Kim Châu, TS. Trần Văn Minh. Môn Anh Văn: ThS. Vương Lê Thiên Thanh. ĐẶC BIỆT: CÓ MỞ LỚP THEO YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG VÀ THỜI KHÓA BIỂU CỦA PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH   1. Các lớp luyện thi và lớp 12 Bám sát đề cương ôn tập của Bộ Giáo Dục, cấu trúc đề thi năm 2017. Ôn tập theo từng chủ đề của mỗi môn học. Rèn luyện nhiều bài tập trắc nghiệm với nguồn câu hỏi phong phú, cùng với kỹ năng tính toán nhanh, kỹ năng sử dụng máy tính để làm bài thi trắc nghiệm hiệu quả. Chú trọng các dạng bài tập khó cho các học sinh thi vào các ngành có điểm chuẩn cao như: Y dược, Bách khoa, Công an, Quân đội, … Dạy nhiều buổi để kết thúc phần ôn cơ bản ở học kỳ I, học kỳ II sẽ luyện tập giải đề, để học sinh làm bài thi hiệu quả. 2. Lớp 10, 11 Dạy các nội dung trong sách giáo khoa để học sinh nắm vững kiến thức, đạt điểm cao khi kiểm tra, thi học kỳ. Dạy nâng cao các nội dung quan trọng gắn liền với nội dung sẽ thi đại học. Rèn luyện kỹ năng tính toán nhanh, kỹ năng sử dụng máy tính để làm bài thi trắc nghiệm hiệu quả. 3. Lớp 9 Dạy các nội dung trong sách giáo khoa; Giúp học sinh nắm vững kiến thức đáp ứng tốt bài kiểm tra và thi học kỳ. Ôn luyện các dạng đề thi, đảm bảo học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10.
QUẢN LÝ HỌC SINH VÀ ĐIỀU HÀNH GIẢNG DẠY BỞI ĐỘI NGŨ TÂM HUYẾT, TẬN TÂM VÀ UY TÍN PGS.TS. Lâm Quốc Anh: 0918.391448 ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) TS. Võ Văn Tài: 0981.232815 ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) -------------------- TOÁN - LÝ - HÓA - SINH - VĂN - ANH VĂN - SỬ - ĐỊA PHÒNG HỌC: Máy lạnh; LỚP HỌC: Từ 10 – 15 học sinh NGÀY KHAI GIẢNG: 05/9/2017 ---------***-------- BAN GIẢNG HUẤN GỒM CÁC GIẢNG VIÊN GIỎI, GIÀU KINH NGHIỆM, TẬN TÂM CỦA ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐẢM NHIỆM Môn Toán: PGS. TS. Lâm Quốc Anh, TS. Võ Văn Tài. Môn Lý: TS. Đặng Trung Sĩ. Môn Hóa: ThS. Nguyễn Văn Đạt, ThS. Nguyễn Điền Trung, ThS. Hồ Hoàng Việt. Môn Sinh: TS. Đinh Minh Quang, TS. Nguyễn Trọng Hồng Phúc. Môn Văn: PGS.TS. Nguyễn Kim Châu, TS. Trần Văn Minh. Môn Anh Văn: ThS. Vương Lê Thiên Thanh. ĐẶC BIỆT: CÓ MỞ LỚP THEO YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG VÀ THỜI KHÓA BIỂU CỦA PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH 1. Các lớp luyện thi và lớp 12 Bám sát đề cương ôn tập của Bộ Giáo Dục, cấu trúc đề thi năm 2017. Ôn tập theo từng chủ đề của mỗi môn học. Rèn luyện nhiều bài tập trắc nghiệm với nguồn câu hỏi phong phú, cùng với kỹ năng tính toán nhanh, kỹ năng sử dụng máy tính để làm bài thi trắc nghiệm hiệu quả. Chú trọng các dạng bài tập khó cho các học sinh thi vào các ngành có điểm chuẩn cao như: Y dược, Bách khoa, Công an, Quân đội, … Dạy nhiều buổi để kết thúc phần ôn cơ bản ở học kỳ I, học kỳ II sẽ luyện tập giải đề, để học sinh làm bài thi hiệu quả. 2. Lớp 10, 11 Dạy các nội dung trong sách giáo khoa để học sinh nắm vững kiến thức, đạt điểm cao khi kiểm tra, thi học kỳ. Dạy nâng cao các nội dung quan trọng gắn liền với nội dung sẽ thi đại học. Rèn luyện kỹ năng tính toán nhanh, kỹ năng sử dụng máy tính để làm bài thi trắc nghiệm hiệu quả. 3. Lớp 9 Dạy các nội dung trong sách giáo khoa; Giúp học sinh nắm vững kiến thức đáp ứng tốt bài kiểm tra và thi học kỳ. Ôn luyện các dạng đề thi, đảm bảo học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10.